Økologisk hudpleje – for og ….imod

Flere og flere hudplejeprodukter markedsføres som økologiske, og økologiske hudplejeprodukter har for længst fundet vej til supermarkedernes hylder. Men hvad vil det sige, at et hudplejeprodukt er økologisk, og er økologisk hudpleje sundere for dig og dit barn?

For at et produkt kan benævnes økologisk, skal det selvsagt indeholde økologiske råvarer. De fleste hudplejeprodukter indeholder en forholdsvis stor mængde vand, og vand kan ikke være økologisk – vand er bare vand. Derudover er der ofte syntetisk fremstillede stoffer og mineraler i hudpleje, og de kan heller ikke være økologiske. For at kunne betegne et hudplejeprodukt økologisk, er det nødvendigt, at produktet indeholder en væsentlig del af planter, som er økologisk dyrkede.

Ingen økologimærkning for hudplejeprodukter

Hverken de danske eller EU-myndighederne har et officielt certificeringssystem for økologiske hudplejeprodukter – der findes kun økologimærkning for fødevarer i Danmark og EU. Vi kan dog læne os op ad en vejledning fra forbrugerombudsmanden fra 2011 med en anvisning om, hvornår et produkt kan benævnes som økologisk: Mindst 95 % af ingredienserne/råvarerne, bortset fra vandindholdet, skal være økologiske, før et kosmetisk produkt (hudplejeprodukter kategoriseres som kosmetiske produkter) kan få betegnelsen økologisk. Hvis producenten ikke kan leve op til det kriterie, kan man angive, hvor stor en procentdel af produktet, der er økologisk.

Hvad siger lovgivningen?

Rent lovgivningsmæssigt er der dog ingen bestemmelser for, hvornår et hudplejeprodukt er økologisk. Det skyldes, at kosmetiklovgivning er lavet med forbrugerens sundhed for øje, og økologi betragtes ikke som direkte sundhedsfremmende. Der er dog en bestemmelse vedr. markedsføringen af økologiske produkter; markedsføringen må ikke være vildledende, eksempelvis må producenten ikke anprise produktet til at have sundhedsfremmende egenskaber eller være mindre allergifremkaldende pga., at produktet indeholder økologiske ingredienser.

For og imod økologi

Mange forældre vælger økologiske hudpleje til deres børn i en forventning om, at der er bedre for børn, men det er faktisk svært at bevise, at økologiske hudplejeprodukter er sundere. F.eks. indeholder økologisk hudpleje en væsentlig mængde blomster eller planter, og disse kan i sig selv være allergifremkaldende.

Der er altså ikke noget entydigt svar på, om økologisk hudpleje er sundt for os eller for børn, men en anden grund til at vælge økologien til, er hensynet til naturen. Langt de fleste konventionelle landmænd beskytter deres dyr og den natur, som de færdes i hver dag, men ved økologiske landbrug er der en række bestemmelser, som skal opfyldes, før landmanden kan kalde sit landbrug for økologisk.

 

Fakta om økologisk landbrug

Undgå pesticidrester
Økologiske afgrøder er dyrket uden eller med meget begrænset brug af sprøjtemidler, og derfor findes der kun sjældent pesticidrester i økologiske fødevarer.

Ingen genmodificering
Økologiske fødevarer må ikke være genmodificerede, og økologiske dyr må heller ikke få genmodificeret foder. Ved genmodificering flyttes et gen fra én art til en anden, eksempelvis fra en bakterie til en plante, og arten får herefter genskaber, som den ikke har fra naturens side.

Begrænset mængde tilsætningsstoffer
​Der må kun anvendes et begrænset antal tilsætningsstoffer i økologiske fødevarer. Eksempelvis bruges der ikke nitrit i danske, økologiske fødevarer.

Sikkerhed for dyrevelfærd
Der er skærpede krav til dyrevelfærd ved en økologisk bedrift. F.eks. er der krav om, at dyrene skal have mulighed for at komme ud, de skal have god plads i stalden m.m.

Mere biodiversitet
Der har vist sig, at der er flere forskellige planter og markblomster ved økologiske landbrug. Der er positivt set i forhold til insekter og dyr- og fuglelivet.

Mindre antibiotika
Økologiske husdyrhold bruger mindre antibiotika end konventionelt landbrug, og der går længere tid, før et dyr fra en økologisk bedrift må blive sendt til slagtning efter brug af antibiotika. Det er dog endnu ikke undersøgt, om forekomsten af resistente bakterier er mindre ved økologiske fødevarer end ved fødevarer fra konventionelt landbrug.

Mst.dk

Foedevarestyrelsen.dk

OM KRAES

Alle KRAES’ ingredienser er naturlige – dvs. fri for kemisk tilsætning.